Hoe wordt men lid

U kunt zich via het Inschrijfformulier aanmelden of via de mail bij het secretariaat:

Irene Stuyver
✉  irene@stuyver.net
☎ 06-54933883

De contributie bedraagt € 70,- per jaar.

Dit bedrag dient voor 1 november overgemaakt te worden op rekeningnr.:  NL63RABO0151432023 van de BridgeClubTubbergen.