• Bridgeschool Twente organiseert cursussen.
  • De bridgeclub Tubbergen organiseert in samenwerking met de bridgeclub Ootmarsum
    een cursus bridge voor beginners.
    Alle gegevens over de cursus zijn te vinden in: Beginnerscursus bridge 2022-2023
    De beginnerscursus is vol. Opgave niet meer mogelijk.