Openingsdrive woensdag 31 augustus 2022
Algemene Ledenvergadering woensdag 2 november 2022
Herfstwandeling zaterdag 5 november 2022
Kerstdrive woensdag 21 december 2022
Noaberdrive
Paasdrive woensdag 5 april 2023
Einddrive met fietstocht woensdag 10 mei 2023
Kroegentocht zaterdag 22 april2023
Zomerbridge elke woensdagavond van 8 juni 2022 tot en met 10 augustus 2022.
Zie Flyer zomerbridge 2022